על מנת לשמור על המוצר לאורך זמן

 • סגור מגירות ודלתות בעדינות
 • וודא כי הארון לא יבוא במגע עם מים.
 • אין לטפס על המדפים או הארון.
 • אל תרכז חפצים כבדים במגירה אחת.
 • וודא כי בעת שטיפה ברצפה ו/או בעת שימוש במים לא יהיה מגע של מים עם הארון.
 • יש לנגב את הארון במטלית לחה (לא ספוגה במים) ולאחר מכן לנגב היטב במטלית יבשה.
 • אין להשתמש בכלים חדים או בחומרים חריפים להסרת לכלוך.
 • אין לשנות את מיקום הארון. כל שינוי במיקום יגרום לשינוי הכיוונים של המוצר ולפקיעת מועד האחריות.

  0
  Call Now Button