הוראות אחזקה

על מנת לשמור על המוצר לאורך זמן

  • סגור מגירות ודלתות בעדינות
  • וודא כי הארון לא יבוא במגע עם מים.
  • אין לטפס על המדפים או הארון.
  • אל תרכז חפצים כבדים במגירה אחת.
  • וודא כי בעת שטיפה ברצפה ו/או בעת שימוש במים לא יהיה מגע של מים עם הארון.
  • יש לנגב את הארון במטלית לחה (לא ספוגה במים) ולאחר מכן לנגב היטב במטלית יבשה.
  • אין להשתמש בכלים חדים או בחומרים חריפים להסרת לכלוך.
  • אין לשנות את מיקום הארון. כל שינוי במיקום יגרום לשינוי הכיוונים של המוצר ולפקיעת מועד האחריות.

    Call Now Button