תעודת אחריות

תעודת אחריות

חברת רדווד (להלן ; "רדווד") מודה לך על שבחרת לרכוש את אחד ממוצריה. אנו בטוחים כי המוצר ישמש אותך לשביעות רצונך המלאה. כמובן שנשמח לראותך שוב.
חברת רדווד מעניקה לכם אחריות למוצר שרכשתם (להלן ; "המוצר"). האחריות ניתנת לרוכש המוצר בלבד (להלן ; "הלקוח"), בהתאם ובכפוף לתנאי כתב זה ולמשך תקופה מרבית של שנה מיום ההתקנה.

תנאי האחריות:

האחריות ניתנת ללקוח הרוכש בלבד.

האחריות מוגבלת לפגם הנובע מפגם בחומר ו/או בתהליך היצור. רדווד אינה אחראית לנזקים שייגרמו עקב שימוש לא נכון במוצר ולכל פגם שנוצר במוצר לאחר שיצא משליטת רדווד וכן לכל נזק תוצאתי או עקיף. האחריות מותנית בכך שהמוצר טופל ותוחזק ע"י הלקוח כראוי בהתאם להוראות האחזקה כפי שיפורטו בהמשך.
תקופת האחריות – שנה ראשונה – אחריות מלאה (למעט מקרים של שבר/מים). 9 שנים נוספות – אחריות על מנגנון הטריקה השקטה.במהלך 9 השנים הנוספות רדווד תספק את המנגנון ללא עלות ובכל מקרה הלקוח ישא בעלות הטכנאי בסך 250 ₪. יודגש כי במקרה של הזזת הארון ממקום ההתקנה המקורי- תפוג האחריות. במקרה של שירות (גם בתקופת האחריות) הלקוח ישלם למתקין עלות של 250 ש"ח דמי הגעה ושירות.
אחריות חברת רדווד מוגבלת לתיקון המוצר בלבד, והלקוח לא יהיה זכאי לכל פיצוי, החזר, שיפוי או תשלום בגין פגם במוצר או בגין כל נזק, הוצאה חסרון כיס או חבות הנובעים במישרין או בעקיפין מהפגם כאמור, פרט לתיקון המוצר כאמור לעיל.

בכל מקרה, לאנשי המקצוע של חברת רדווד, תהיה זכות ההחלטה הסופית לגבי מצב המוצר, קביעת סיבת הנזק וקביעת אופן התיקון הדרוש, ואם אכן דרוש תיקון, קביעת זמן ומועד התיקון. אם יסתבר, כי אין מדובר בפגם מייצור, יישא הלקוח בעלות הביקור והבדיקה.

האחריות מותנית בכך שהובלתו והרכבתו של המוצר תיעשה רק ע"י מובילים ומרכיבים מוסמכים מטעם חברת רדווד. כל שינוי באופן הובלת ו/או הרכבת המוצר או פירוקו ו/או הרכבתו מחדש תביא לפקיעת האחריות. ההובלה וההרכבה הינם עבור המוצר הנרכש בלבד.
תעודת האחריות תהיה תקפה למשך שנה מיום ההתקנה וזאת בצמוד לטופס ההזמנה, החשבונית ותעודת המשלוח. רדווד אינה מייעצת ללקוח בדבר התאמת המוצר לו ולמטרותיו. האחריות בדבר בחירת המוצר, בדיקת המפרט של המוצר, התאמתו ללקוח ולמטרותיו מוטלת על הלקוח בלבד ורדווד אינה אחראית לכל נזק, הוצאה ו/או אי התאמת המוצר לצרכי הלקוח.
בכל פניה לבקשת שירות יש למסור את מספר תעודת המשלוח ו/או ההזמנה.
הסמכות השיפוטית בכל הנוגע בכתב זה ולכל תביעה בקשר למוצר תהיה לבתי המשפט בתל אביב.
חתימה על תעודת המשלוח מהווה אסמכתא לקבלת המוצר כשהוא שלם ותקין.
יש לעיין בהוראות השימוש והאחזקה אשר באתר האינטרנט של החברה ולפעול על פיהם.

מבצע הנחות בRedWood

33% - 39% הנחה

ארון ראשון – 33% הנחה.

ארון שני 36% – הנחה.

ארון שלישי ואילך – 39% הנחה.

* (ההנחה הגבוהה על הארון הזול מביניהם וההנחה הנמוכה על הארון היקר מביניהם)

לפרטים צרו קשר

Call Now Button